بازارهای مالی

اهداف و مأموریت‌ها

انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم درخصوص بازارها و نهادهای مرتبط با تأمین مالی از جمله بانک‌ها، بازار سرمایه، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر اجزای بازار مالی، محور اصلی مطالعات این گروه را تشکیل می‌دهند. همچنین طراحی نظام‌های تأمین مالی کارآمد و مبتنی بر مدیریت ریسک، متنوع سازی روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی، توسعه نهادهای واسط، بررسی راهکارهای ارتقای شفافیت و سلامت مالی در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه‌ها و نیز اثرات سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌های مذکور از دیگر اهداف تشکیل این گروه است.  

 


شرح وظایف

  • بررسی وضعیت بازار سرمایه، چالش‌ها و راهکارهای توسعه این بازار
  • پژوهش در باب ابزارهای جدید مالی، به‌خصوص در راستای حل و فصل مشکلات مالی و بدهی دولت
  • پژوهش در حوزه نظام بانکی و بهبود تأمین مالی از طریق نظام بانکی
  • انجام مطالعات مورد نیاز در حوزه بیمه
  • پژوهش در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، چالش‌های موجود در نظام جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه راهکارهای مقتضی در این زمینه