گروه های پژوهشی6

اهداف و مأموریت‌ها

از جمله مهم‌ترین وظایف این گروه می‌توان به ارتقای کیفیت نظام بودجه‌ریزی با تأکید بر مدیریت منابع و مصارف، بررسی راهکارهای افزایش کارایی دولت در انجام هزینه‌‌ها و تأمین درآمد مورد نیاز بر اساس نظام مدیریت اطلاعات مالی جامع، استقرار نظام‌های حسابداری تعهدی و کنترل داخلی اثر بخش (پیش‌نگر) اشاره کرد.

همچنین با توجه به اهمیت مباحث حاکمیت شرکتی، بنگاه‌داری، اجرای اصل 44 قانون اساسی، افزایش بهره‌وری، توسعه و متنوع سازی ظرفیت‌های درآمدی دولت، بررسی اثرات بدهی‌های دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و بررسی آثار سیاست‌های مربوط به حوزه‌های موصوف بر متغیرهای اقتصادی، این موارد نیز در گروه حاضر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت.

 

 


شرح وظایف

  • بررسی اثر سیاست‌های مالی بر متغیرهای کلان
  • ·شناسایی و تبیین ابزارهای و سیاست‌های جدید مالی
  • واکاوی فرآیندهای شکل‌گیری سیاست‌های مالی کشور
  • پژوهش در حوزه بدهی‌های دولت از جمله وضعیت، آثار و تبعات آن
  • پژوهش در راستای ارتقای نظام حسابداری و مالی دولت
  • مطالعه درخصوص برقراری استانداردهای مالی
  • پژوهش به‌منظور ارتقای نظام مدیریت اطلاعات مالی دولت و راهکارهای جمع‌آوری و به کارگیری داده‌های ثبتی تراکنش‌محور
  • انجام پژوهش در زمینه انواع درآمدهای دولت (انواع درآمدهای مالیاتی، حقوق و عوارض و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای)، نقصان‌ها و مشکلات آن‌ها
  • بررسی وضعیت هزینه‌های دولت، روندهای موجود و هشدار درخصوص مشکلات و معضلات احتمالی که در آینده بروز خواهند نمود