معرفی نظام‌نامه پژوهش وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظام نامه پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف سامان دهی سیاست گذاری و هدفمندسازی فعالیت‌های پژوهشی به منظور ارتقا کیفیت برنامه ریزی و سیاست گذاری در امور محوله بر اساس مبانی علمی و با نگاه آینده پژوهی به منظور دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی و اهداف کلان اقتصادی کشور تدوین گردیده است.

این نظام نامه دارای ارکان مختلفی از جمله شورای راهبری است. هدف اصلی از تشکیل شورای راهبری، سامان دهی سیاست گذاری و انجام هماهنگی بین وزارت و واحدهای تابعه درخصوص انجام پژوهش های کاربردی با نگاه مساله محوری و آینده پژوهی از طریق توسعه و به کارگیری ظرفیت‌های درون سازمانی، ملی و بین المللی در راستای تحقق اسناد بالادستی، تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره وری تعیین شده است.  همچنین در این ساختار پژوهشکده امور اقتصادی به عنوان دبیرخانه نظام نامه پژوهش وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین گردید.

متن کامل نظام نامه را می‌توانید در فایل پیوست مطالعه نمایید.

 

ارکان نظم نامه پژوهش وزارت امور اقتصادی و دارایی

به منظور تحقق ماموریت نظام نامه پژوهش وزارت؛ ارکان آن به شرح زیر تعریف می شوند:

  • شورای راهبری
  • دبیرخانه (پژوهشکده امور اقتصادی)

کارگروه های تخصصی که عبارتند از:

  • کارگروه دستگاهی
  • کارگروه استانی