ظرفیت‌سازی حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه: برخی آموزه‌ها در این حوزه

۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۲۴
ظرفیت‌سازی حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه: برخی آموزه‌ها در این حوزه
استمرار تحول اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مستلزم حکمرانی خوب است؛ اما بسیاری از این کشورها علیرغم تمایل به این امر، فاقد ظرفیت کافی جهت دستیابی و حفظ شرایط لازم برای یک حکمرانی خوب هستند.

به گزارش پژوهشکده امور اقتصادی، در سال‌های اخیر، ظرفیت‌سازی (به عبارت دیگر ایجاد ظرفیت، افزایش ظرفیت یا تقویت ظرفیت) به عنوان یک ضرورت برای پی‌ریزی برخی پیش‌نیازهای حیاتی توسعه پایدار در جهان در حال توسعه شناخته شده‌ است. حکمرانی خوب یکی از مواردی است که در صدر فهرست این پیش‌نیازها قرار دارد. بدون حکمرانی خوب، تلاش برای توسعه، یک هدف واهی است؛ بنابراین ظرفیت‌سازی یک جنبه حیاتی در تحول سیاست به سمت رشد و توسعه است که هم از جانب جامعه توسعه بین‌المللی و هم از سوی خود کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری یافته است. قطعاً جامعه توسعه بین‌المللی و کشورهای در حال توسعه همگی تمایل دارند تا به طور مستمر به مسائل مرتبط با ظرفیت رجوع نمایند تا بتوانند علت شکست سیاست‌ها و یا دلایل عدم دستیابی کمک‌های توسعه‌ای به اهداف مثبت و پایدار را توضیح داده و تفسیر کنند.

فقدان حکمرانی خوب در بخش عمده‌ای از کشور‌های در حال توسعه باعث ایجاد آثار فرسایشی بر فرآیند توسعه گردیده است. از جمله تأثیرات حکمرانی ضعیف می‌توان به تضعیف دموکراسی، تضعیف حاکمیت قانون، تحکیم فساد، هراسان کردن افراد و اشخاص برای سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های خارجی و جلوگیری از پیاده­سازی سیاست‌های رفع فقر و تحقق توسعه اشاره کرد؛ بنابراین ارتقا محیط حکمرانی در کشورهای در حال توسعه، یکی از اولویت‌های اصلی دستور کار توسعه است که برای نیل به آن باید نسبت به افزایش ظرفیت اقدام نمود.

ظرفیت حکمرانی خوب یکی از الزامات پایدارسازی تحول اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. به طور مثال، آموخته‌های تجربی حاصل از توسعه بین‌المللی و همکاری فنی نشان داده است که ظرفیت‌های موجود در منابع انسانی، منابع نهادی و منابع محلی از جمله عناصر اساسی در دستیابی به توسعه پایدار و کاهش فقر هستند؛ بنابراین تمرکز بر حکمرانی خوب موجب افزایش تأکید بر ظرفیت‌سازی شده است. اکنون در مکتوبات علمی مربوط به توسعه به خوبی جا افتاده است که بهترین محیط برای دستیابی به و حفظ حکمرانی خوب، محیطی است که ظرفیت‌های پیشرفته انسانی و نهادی در آن وجود داشته باشد.

 

متن کامل این گزارش را می‌توانید در فایل پیوست مطالعه نمایید.

 

 

 

تاریخ انتشار خرداد ماه 1399


نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید