رویدادهای پژوهشی عمومی

همایش تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین برگزار می شود.
برگزاری کنفرانس انجمن مالی بین‌المللی
هفتاد و سومین کنفرانس انجمن مالی بین‌المللی در ماه سپتامبر در شهر لندن برگزار می گردد.
مدرسه تابستانی مدل سازی DSGE
مدرسه تابستانی و کنفرانس مدل سازی DSGE در شهر گیلفورد انگلستان برگزار می گردد.
برگزاری کنفرانس ارز دیجیتالی بانک مرکزی (CBDC)
کنفرانس «ارز دیجیتالی بانک مرکزی (CBDC) » در روزهای 17 و 18 اکتبر سال 2019 میلادی در شهر اتاوا برگزار خواهد شد.
مدرسه تابستانی مباحث جدید در تحلیل سری زمانی
دومین مدرسه تابستانی «مباحث جدید در تحلیل سری زمانی» از 9 تا 13 سپتامبر 2019 در دانشگاه بیلفلد آلمان برگزار می‌گردد.
کنفرانس مدل‌های اقتصادسنجی از تغییرات آب و هوایی
کنفرانس «مدل‌های اقتصادسنجی از تغییرات آب و هوایی» 29 و 30 آگوست در شهر میلان برگزار خواهد شد.
برگزاری کنفرانس بازارهای مالی و عملکرد اقتصاد کلان
چهارمین کنفرانس «بازارهای مالی و عملکرد اقتصاد کلان» می 2019 در فرانکفورت آلمان برگزار می‌شود.
برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی
بیستمین کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی در شهر پاریس برگزار می‌گردد.
برگزاری کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی
پنجمین کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی با موضوع تغییرات اقلیمی و آینده پایداری در اکتبر 2018 در شهر لندن برگزار می‌شود

رویدادهای پژوهشی پژوهشکده

موردی برای نمایش وجود ندارد.