پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی/عملکرد صندوق های تامین اجتماعی

پژوهشکده امور اقتصادی برگزار می‌کند:

سلسله نشست‌های اقتصاد ایران در دهه 1390

✅ موضوع نشست: «عملکرد صندوق‌های تأمین اجتماعی ایران در دهه 1390»

🎙سخنران: دکتر ابوالفضل عباسی دره‌بیدی
پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

🔰 اعضای نشست:
* دکتر علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
* دکتر اسماعیل گرجی‌پور
مشاور و رئیس دبیرخانه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی
* دکتر میکائیل عظیمی
مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

🕰 چهارشنبه 5 خردادماه 1400 
 زمان: ساعت 10-12

 

لینک شرکت در نشست «عملکرد صندوق‌های تأمین اجتماعی ایران در دهه 1390»

پخش زنده نشست در اینستاگرام