اولویت‌های پژوهشی

اعلام  اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده در سال 97
اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی در سال 1397 اعلام شد.

گزارش‌های پژوهشی

گزارش ماهیت در حال تغییر کار
بانک جهانی در گزارش «ماهیت در حال تغییر کار»، تاثیرات تغییرات تکنولوژی بر مشاغل جهان را بررسی کرده است.
مقدمه‌ای بر اقتصاد هوشمند
اقتصاد هوشمند که بر پایه دیجیتال شکل می‌گیرد، می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای تجارت و توسعه فراهم آورد.
ایجاد فضای مالی
توسعه ظرفیت مالیاتی داخلی برای تقویت حمایت‌های اجتماعی و توسعه سرمایه انسانی ضروری است
بررسی وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری
پژوهشکده امور اقتصادی در گزارشی به بررسی شاخص رقابت‌پذیری، جایگاه ایران در این شاخص و بررسی تجارب کشورهای موفق در بهبود رقابت‌پذیری پرداخته است.
حاکمیت شرکتی و چالش‌های پیش روی اجرای آن
«حاکمیت شرکتی» شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر ذینعفان است و ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن اهداف شرکت تعیین شده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص می‌گردد
گزارش ماهانه بازار نفت اوپک
پژوهشکده امور اقتصادی در گزارشی با عنوان «گزارش ماهانه بازار نفت اوپک - ژانویه 2019» به بررسی آخرین تحولات بازار نفت پرداخته است.
بررسی نظام‌های طبقه‌بندی داده‌های تجارت بین‌المللی
داده‌های تجارت بین‌المللی به وسیله نظام‌های کدگذاری مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که هر کدام از این طبقه‌بندی‌ها کارکرد خاص خود را دارند.
بررسی تعرفه‌های گمرکی در گروه کالاهای مختلف
امروزه تجارت بین‌المللی جز لاینفک اقتصاد کشورها شده است. یکی از مواردی که بر جریان تجارت بین‌المللی اثرگذار است سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای کشورهاست.
آثار سیاست‌های تعرفه‌ای بر اقتصاد ایران
تجارت خارجی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست و می‌تواند تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
وضعیت اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی
در این مطالعه تلاش شده تا از خلال بررسی 16 شاخص منتخب از سه گروه شاخص‌های ترکیبی، هدف و ساختاری، ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشور و مقایسه آن با سایر اقتصادهای جهان، جایگاه ایران در این شاخص‌ها و تغییرات آن در طول زمان تبیین شود.