فرهاد دژپسند
جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند- وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت امناء
باقری
جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری- نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه
 

 

سرکار خانم فریبا فهیم یحیایی- نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
دانش جعفری
جناب آقای دکتر داوود دانش جعفری- عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت امناء
عرب مازار
جناب آقای دکتر عباس عرب مازار- عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت امناء
شاپور محمدی
جناب آقای دکتر شاپور محمدی- رئیس محترم پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا و عضو هیأت امناء
 

دهقان دهنوی

جناب آقای دکتر محمدعلی دهقان دهنوی– معاون محترم امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضو هیأت امناء
دکتر نصیری
جناب آقای دکتر علی نصیری اقدم– رییس محترم پژوهشکده امور اقتصادی و دبیر هیأت امناء