معرفی پژوهشکده

مأموریت پژوهشکده

پژوهشکده امور اقتصادی وظیفه ارائه خدمات پژوهشی مشورتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی را در امور سیاست‌گذاری و تجهیز برنامههای اجرایی به پشتوانه فکری، علمی و کارشناسی برای نیل به اهداف اقتصادی کشور بر عهده دارد. این پژوهشکده با هدف اشاعه و گسترش تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه دانش اقتصاد و بر اساس نیاز جامعه بیانیه مأموریت خود را به شرح زیر تعریف نموده است.

پاسخگویی به‌موقع، هدفمند و قابل‌اتکا به نیازهای پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیاست‌گذاران، تصمیم سازان و برنامه‌ریزان در سطح ملّی و بین‌المللی از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای، انجام مطالعات کاربردی و توسعه‌ای

اهداف:

1- الگوسازی برای اقتصاد در راستای ارائه سیاست‌های بهینه، تحلیل سیاستی، پیش‌بینی و شبیه‌سازی

2- پاسخگویی به‌موقع به نیازهای پژوهشی و فناوری نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در چارچوب وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی(تولید گزارش‌های جامع همراه با راه حل عملیاتی برای مسائل اصلی اقتصادی کشور مانند تأمین مالی، تأمین آتیه آب و انرژی، اشتغال و نظام حکمرانی اقتصادی و ....)

3- ارتقاء نقش و جایگاه مطالعات اقتصاد سیاسی و بین‌الملل در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور (نقش‌آفرینی در سیاست‌گذاری منطقه‌ای)

4- کمک به ارتقاء کیفیت قوانین و مقررات (ترویج الگوهای اقتصادی قانون‌گذاری و نقش‌آفرینی در تدوین یا باز تدوین قوانین یا مصوبات)

5- ارتقا بهره‌وری و توانمندسازی سرمایه انسانی

6- توسعه و گسترش درآمدهای اختصاصی