اقتصاد محصولات کشاورزی و غذایی ایران در دهه 1390
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
پژوهشکده امور اقتصادی برگزار می‌کند: سلسله نشست‌های اقتصاد ایران در دهه 1390
بازارهای مالی، تامین مالی و سرمایه گذاری در دهه ۱۳۹۰
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پژوهشکده امور اقتصادی برگزار می‌کند: دومین نشست از سلسه نشست های اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰
بازارهای مالی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در دهه 1390
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
پژوهشکده امور اقتصادی برگزار می‌کند: سلسله نشست‌های اقتصاد ایران در دهه 1390
سلسله دوره‌های تخصصی بانکداری نوین و روز‌آمدی مدیران
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دومین دوره آموزشی بانکداری نوین ویژه مدیران عامل و اعضا هیات عامل بانکها
همایشی با عنوان "علوم انسانی و حکمت اسلامی"
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
دانشگاه آزاد اسلامی هم زمان با روز جهانی فلسفه،در نظر دارد همایشی با عنوان "علوم انسانی و حکمت اسلامی" به صورت مجازی برگزار نماید.
تدوین مدل‌های تامین مالی احداث نیروگاه‌های پراکنده 16 مگاواتی (سناریو ‌های فایناس - سناریوهای بازار سرمایه)
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
تدوین مدل‌های تامین مالی احداث نیروگاه‌های پراکنده 16 مگاواتی (سناریو ‌های فایناس - سناریوهای بازار سرمایه)
وبینار آموزشی «پنجره جمعیتی و توسعه اقتصادی در ایران»
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
وبینار آموزشی «پنجره جمعیتی و توسعه اقتصادی در ایران»
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵