سوابق علمی و پژوهشی دکتر یکتا اشرفی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، دانشگاه الزهرا              

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد بین الملل، دانشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی          

دکتری علوم اقتصادی گرایش توسعهانرژی دانشگاه فردوسی مشهد


مقالات:

مقالات علمی پژوهشی

1) "بررسی شدت انرژی کشور و تجزیه آن با استفاده از شاخص ایده‌آل فیشر در ایران "فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی تابستان 1389- شماره 54 (علمی – پژوهشی)

2)"بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با معرفی متغیرهای جدید" جهت چاپ در شماره 60 زمستان 1390- "پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی" (علمی – پژوهشی)

3)"بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی: تلفیق روش‌های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی"، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 61 بهار 1391 (علمی – پژوهشی)

4)"اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با تأکید بر نقش صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه کشور" دانشگاه همدان (علمی – پژوهشی)

5)"اثرات سرمایه سیاست‌های تجاری (با تأکید بر سیاست‌های ارزی) روی صادرات بخش صنعت" پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 1380

6)"نقش دولت‌ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 1391

7)"برآورد تغییرات رفاهی مصرف‌کنندگان در مناطق شهری ایران با تأکید بر هدفمندی یارانه‌ها" فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 77، بهار 1395

8)بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران با رهیافت مدل پویای تعادل عمومی تصادفی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 85، بهار 1397

9)"سرایت‌پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران"، مجله دانش سرمایه‌گذاری، شماره 34، تابستان 1399.

10)تحلیل تجربی عوامل موثر بر موفقیت هدف‌گذاری تورم در ایران: با تاکید بر شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره سیزدهم، شماره 26، 1398

11) اثرات توسعه گردشگری ورودی بر تولید و اشتغال بخش های اقتصادی: رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، مجله انجمن علمی گردشگری ایران، شماره 20.

 


مقالات ارائه شده در همایش‌های داخلی

1مطالعه سیاست‌های بازار کار در کشورهای موفق، سومین همایش بین‌المللی کار"، 1387

2  "نقدینگی عامل توسعه یا ضد توسعه مجموعه مقالات همایش اقتصاد ایران در گام نهم"، 1385

3)     نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های مولد و صیانت از سرمایه ملی. مجموعه گزیده مقالات همایش ملی، ثروت ملی، صندوق توسعه ملی: 356-333.

4)     بررسی رابطه میزان مخارج دفاعی و توزیع درآمد در ایران (1395-1351)، همایش ملی اقتصاد دفاع

5)     بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه آسیای میانه و جنوب غرب آسیا، چهارمین همایش ملی، دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه بابلسر.

6)      تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی اقتصادی زنان، اولین همایش زن، اشتغال و اقتصاد مقاومت، اسفند 1397، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری

7)     بررسی اثر مخارج دفاعی بر رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دومین همایش ملی اقتصاد دفاع، اسفند 1397، دانشگاه عالی دفاع ملی

8)     بهبود حکمرانی در ایران با تاکید بر اقتصاد هوشمند در دوران تحریم، همایش ملی حکمرانی اسلامی، 20 آبان ماه 1398

 

مقالات ارائه شده در همایش‌های بین‌المللی

1)    Participated in Macroeconomic Modelling Training in Bangkok, Thailand From 8 & 10 December 2015.

2)    Policy Dialogue on Infrastructure Financing Strategies for Sustainable Development in South and South-West Asia, Kathmandu, Nepal From 25 & 26 January 2017.


کتب:

تالیف کتاب بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه ایران با رهیافت مدل پویایی تعادل عمومی تصادفی، سال انتشار 1397، انتشارات موسسه دانش ماندگار عصر