گزارش‌های پژوهشی

وضعیت اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی
در این مطالعه تلاش شده تا از خلال بررسی 16 شاخص منتخب از سه گروه شاخص‌های ترکیبی، هدف و ساختاری، ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشور و مقایسه آن با سایر اقتصادهای جهان، جایگاه ایران در این شاخص‌ها و تغییرات آن در طول زمان تبیین شود.
بررسی نظام‌های طبقه‌بندی داده‌های تجارت بین‌المللی
داده‌های تجارت بین‌المللی به وسیله نظام‌های کدگذاری مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند که هر کدام از این طبقه‌بندی‌ها کارکرد خاص خود را دارند.
بررسی تعرفه‌های گمرکی در گروه کالاهای مختلف
امروزه تجارت بین‌المللی جز لاینفک اقتصاد کشورها شده است. یکی از مواردی که بر جریان تجارت بین‌المللی اثرگذار است سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای کشورهاست.
آثار سیاست‌های تعرفه‌ای بر اقتصاد ایران
تجارت خارجی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست و می‌تواند تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
بازنگری چشم‌انداز اقتصاد جهان
فعالیت اقتصادی جهانی به رشد مستحکم خود ادامه میدهد. برآورد می‌شود که تولید جهان در سال 2017 به میزان 3.7 درصد رشد یابد.
فرصت‌ها و چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم
پژوهشکده امور اقتصادی در گزارشی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم در اقتصاد با تأکید بر حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی» به بررسی تاثیر انقلاب چهارم بر عملکرد وزارت اقتصاد پرداخته است.